Bu konuda Federasyonun talimatlarına uyuyoruz. Bu çerçevede 10 ile 14 yaş arasındaki katılımcılardan yanlarında 18 yaşını aşmış bir veli ile katılımlarına izin veriyor. 14 yaş üzeri ise kendi başına katılım gösterebiliyor.